Két sắt nhập khẩu

Két sắt nhập khẩu

10%
ket-sat-nhap-khau-van-tay-bofa-fdg-a1-d-95

Két sắt nhập khẩu vân tay bofa fdg-a1/d-95

cao950mm x rộng500mm x sâu440mm
Trọng lượng: 157kg
62.000.000đ 55.900.000đ -10%
10%
ket-sat-nhap-khau-van-tay-bofa-fdg-a1-d-65

Két sắt nhập khẩu vân tay bofa fdg-a1/d-65

cao650mm x rộng500mm x sâu440mm
Trọng lượng: 98.5kg
42.000.000đ 37.700.000đ -10%
7%
ket-sat-nhap-khau-van-tay-bofa-fdg-a1-d-85

Két sắt nhập khẩu vân tay bofa fdg-a1/d-85

cao850mm x rộng500mm x sâu440mm
Trọng lượng: 131kg
58.900.000đ 54.900.000đ -7%
11%
ket-sat-nhap-khau-van-tay-bofa-fdg-a1-d-75

Két sắt nhập khẩu vân tay bofa fdg-a1/d-75

cao750mm x rộng500mm x sâu440mm
Trọng lượng: 120kg
48.050.000đ 43.000.000đ -11%
12%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-150

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-150

cao1500mm x rộng600mm x sâu550mm
Trọng lượng: 111kg
22.500.000đ 19.900.000đ -12%
13%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-120

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-120

cao1200mm x rộng550mm x sâu500mm
Trọng lượng: 86kg
18.450.000đ 16.000.000đ -13%
16%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-73

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-73

cao800mm x rộng460mm x sâu420mm
Trọng lượng: 46kg
9.200.000đ 7.700.000đ -16%
19%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-63

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-63

cao700mm x rộng420mm x sâu350mm
Trọng lượng: 35kg
8.230.000đ 6.700.000đ -19%
16%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-53

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-53

cao600mm x rộng400mm x sâu320mm
Trọng lượng: 30kg
6.870.000đ 5.800.000đ -16%
52%
ket-sat-bofa-safe-200c-6

Két sắt bofa safe 200c-6

cao200mm x rộng420mm x sâu370mm
Trọng lượng: 10kg
4.450.000đ 2.135.000đ -52%
36%
ket-sat-bofa-safe-25ea

Két sắt bofa safe 25ea

cao250 x rộng350 x sâu250mm
Trọng lượng: 10kg
2.650.000đ 1.700.000đ -36%
35%
ket-sat-bofa-safe-bgx-5-d1-25s5

Két sắt bofa safe bgx-5/d1-25s5

cao250mm x rộng350mm x sâu250mm
Trọng lượng: 10kg
3.250.000đ 2.100.000đ -35%
20%
ket-sat-boshang-series-fdx-a-d-30

Két sắt boshang series fdx-a/d-30

cao435mm x rộng370mm x sâu365mm
Trọng lượng: 38kg
8.500.000đ 6.800.000đ -20%
14%
ket-sat-boshang-series-fdg-a1-d-60

Két sắt boshang series fdg-a1/d-60

cao600mm x rộng430mm x sâu380mm
Trọng lượng: 80kg
14.590.000đ 12.600.000đ -14%
31%
ket-sat-boshang-series-fdg-a1-d-80

Két sắt boshang series fdg-a1/d-80

cao800mm x rộng510mm x sâu440mm
Trọng lượng: 119kg
24.350.000đ 16.900.000đ -31%
15%
ket-sat-boshang-series-fdx-a-d-45

Két sắt boshang series fdx-a/d-45

cao480mm x sâu400mm x sâu350mm
Trọng lượng: 48kg
10.345.000đ 8.800.000đ -15%
15%
ket-sat-boshang-series-fdg-a1-d-53

Két sắt boshang series fdg-a1/d-53

cao530 x rộng410 x sâu360mm
Trọng lượng: 48kg
13.600.000đ 11.500.000đ -15%
17%
ket-sat-boshang-series-fdg-a1-d-100

Két sắt boshang series fdg-a1/d-100

cao1000mm x sâu540mm x rộng460mm
Trọng lượng: 155kg
29.850.000đ 24.700.000đ -17%

Két sắt boshang series fdg-a1/d-120

âu200x rộng600 x xsâu500mm
Trọng lượng: 199kg
30.900.000đ
7%
ket-sat-boshang-series-fdg-a1-d-150

Két sắt boshang series fdg-a1/d-150

cao1500mm x rộng660mm x sâu560mm
Trọng lượng: 265kg
43.000.000đ 39.900.000đ -7%
12%
ket-sat-boya-series-fdg-a1-d-55

Két sắt boya series fdg-a1/d-55

cao550mm x rộng420mm x sâu380mm
Trọng lượng: 81kg
38.600.000đ 33.800.000đ -12%
13%
ket-sat-boya-series-fdg-a1-d-65

Két sắt boya series fdg-a1/d-65

cao650mm x rộng500mm x sâu440mm
Trọng lượng: 98kg
43.500.000đ 37.900.000đ -13%
25%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-30

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-30

cao250mm x rộng375mm x Sâu250mm
Trọng lượng: 11kg
4.650.000đ 3.500.000đ -25%
32%
ket-sat-zhibo-series-bgx-5-d1-45

Két sắt zhibo series bgx-5/d1-45

Cao420mm x Rộng390mm x Sâu240mm
Trọng lượng: 23kg
6.890.000đ 4.700.000đ -32%
27%
ket-sat-chong-chay-chong-nuoc-honeywell-2101-khoa-co-my

Két sắt chống cháy, chống nước honeywell 2101 khoá cơ ( mỹ )

cao323mm x rộng395mm x sâu375mm
Trọng lượng: 34kg
5.240.000đ 3.850.000đ -27%
34%
ket-sat-chong-chay-chong-nuoc-honeywell-2102-khoa-co-my

Két sắt chống cháy, chống nước honeywell 2102 khoá cơ ( mỹ )

cao360mm x rộng475mm x sâu365mm
Trọng lượng: 50kg
6.420.000đ 4.250.000đ -34%
15%
ket-sat-chong-chay-chong-nuoc-honeywell-2106-khoa-co-my

Két sắt chống cháy, chống nước honeywell 2106 khoá cơ ( mỹ )

cao750mm x rộng497mm x sâu540mm
Trọng lượng: 136kg
13.550.000đ 11.450.000đ -15%
7%
ket-sat-chong-chay-chong-nuoc-honeywell-2020-khoa-co-my

Két sắt chống cháy, chống nước honeywell 2020 khoá cơ ( mỹ )

1cao204mm x rộng600mm x sâu573mm
Trọng lượng: 260kg
22.350.000đ 20.800.000đ -7%
39%
ket-chong-chay-chong-nuoc-my-honeywell-2901-khoa-dien-tu

Két chống cháy, chống nước mỹ honeywell 2901 khoá điện tử

cao395.5mm x rộng299.38mm x sâu425.7mm
Trọng lượng: 20kg
5.250.000đ 3.199.000đ -39%
23%
ket-sat-chong-chay-chong-nuoc-honeywell-2112-khoa-dien-tu-my

Két sắt chống cháy, chống nước honeywell 2112 khoá điện tử ( mỹ )

cao360mm x rộng475mm x sâu365mm
Trọng lượng: 50kg
6.345.000đ 4.890.000đ -23%
31%
ket-sat-an-toan-my-honeywell-5105-khoa-dien-tu

Két sắt an toàn mỹ honeywell 5105 khoá điện tử

cao205mm x rộng495mm x sâu400mm
Trọng lượng: 14.1kg
4.850.000đ 3.350.000đ -31%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Gọi mua hàng: 096.403.1616