Cách sử dụng két sắt vân tay

Hướng Dẫn Sử Dụng Két sắt Vân Tay

 

    a. Cài đặt vân tay chủ:

Két sắt ở trạng thái mặc định.

Nhấn phím “Add” à đặt vân tay chủ tuyệt đối số 01 (màn hiển thị: Cap. 01/99) vào màn cảm ứng. Màn cảm ứng sẽ quét 2 lần để lấy mẫu vân tay.

Sau khi đăng ký vân tay chủ tuyết đối thành công, màn hình sẽ chuyển sang chế độ chờ để đăng ký tiếp vân tay. Nhấn phím “Start” để vào chế độ đăng ký tiếp.

Nếu chọn số 02, 03 sẽ là vân tay chủ thông thường.

Chọn số từ 04-99 sẽ là vân tay thành viên.

két sắt vân tay welko


b. Cài đặt vân tay thành viên:

Nhấn phím “Add” à đặt vân tay chủ à dùng phím “Add” hoặc “Del” để chọn số thứ tự vân tay thành viên. à “Start” để xác nhận cài đặt à Đặt 2 lần vân tay cần đăng ký.

Đăng ký tiếp thì chọn số thứ tự vân tay à “Start” à Đặt 2 lần vân tay cần đăng ký.


c. Xóa vân tay thành viên, vân tay chủ thông thường:

Nhấn phím “Del” à đặt vân tay chủ à dùng phím “Add” hoặc “Del” để chọn số thứ tự vân tay cần xóa. à “Start” để xác nhận xóa.

Xóa tiếp thì chọn số thứ tự vân tay à “Start” để xác nhận xóa.

Lưu ý: Vân tay chủ tuyệt đối không thể bị xóa theo cách xóa thông thường. Chỉ có reset két mới xóa được vân tay chủ tuyệt đối.


d. Chọn chế độ mở két:

- Mở két chỉ bằng vân tay: Xoay chìa khóa sang phải 1 vòng rồi rút chìa ra.

- Mở két kết hợp bằng cả vân tay và chìa khóa: Xoay chìa khóa sang trái 1 vòng để thiết lập chế độ mở két kết hợp.


e. Chế độ báo động:

- Cài đặt chế độ báo động:

Nhấn phím “Func” à Nhấn phím “Add” hoặc “Del”, để chọn chế độ hình ảnh chiếc loa bật à Nhấn “Start” để xác lập chế độ báo động.

- Xóa chế độ báo động:

Nhấn phím ‘Func” à Đặt vân tay chủ à Nhấn phím “Add” hoặc “Del” để chọn chế độ hình ảnh chiếc loa tắt à Nhấn “Start” để xác lập hủy chế độ báo động.

Lưu ý: Để tắt loa báo động khi chế độ báo động bị kích hoạt, nhấn phím “Start” và đặt vân tay đã đăng ký vào để tắt loa.

g. Reset lại két:

Mở két à nhấn và giữ nút “Reset: (nút màu xanh) cho tới khi nghe tiếng bíp dài là đã reset toàn bộ két.

Sau khi reset, toàn bộ vân tay trong két sẽ bị xóa.

Liên hệ để để tư vấn mua két sắt và hướng dẫn sử dụng hiệu quả nhất : 0976.123.016 - 0936.444.195 (Mr Bình)

>>>>> Xem thêm bài viết: Cách đặt vân tay sao cho đúng