Hướng dẫn cách sử dụng két sắt khách sạn (khóa đen)

Cách sử dụng két sắt khách sạn ( KHÓA ĐEN )

 

1. Mở két:

Nhập mã số “123456” ấn # màn hình hiện “opened” - đã mở xong.

2. Đóng két:

Sập cánh két vào ấn # màn hình hiện “Closed”  đã đóng xong.

3. Đổi mã:

két sắt khách sạn


Két đang ở trạng thái mở (cánh cửa mở đồng thời chốt cửa đang ở trạng thái thụt vào)

-»  nhập mã số mới 6 số -» ấn # -» mã số mới đã được lập.

Mã số cũ đã bị xóa và mã số mới đồng thời được nhận.

chuyên cung cấp két sắt khách sạn cho các khu khách sạn nhà nghỉ cao cấp