Hướng dẫn cách sử dụng két sắt khách sạn (khóa đỏ)

Cách sử dụng két sắt khách sạn ( KHÓA ĐỎ )

 

1. Mở két:

Nhập mã số “123456” ấn # màn hình hiện “opened” - đã mở két sắt xong.

2. Đóng két:

Sập cánh két vào ấn # màn hình hiện “Closed”  đã đóng xong.

3. Đổi mã:

Két đang ở trạng thái mở ( cánh cửa mở đồng thời chốt cửa đang ở trạng thái thụt vào )

-»  nhập mã số mới 6 số -» ấn # -» mã số mới đã được lập.

Mã số cũ đã bị xóa và mã số mới đồng thời được

két sắt khách sạn