Hướng dẫn cách sử dụng két sắt khách sạn (khóa đỏ)

Cách sử dụng két sắt khách sạn ( KHÓA ĐỎ )

 

1. Mở két:

Nhập mã số “123456” ấn # màn hình hiện “opened” - đã mở két sắt xong.

2. Đóng két:

Sập cánh két vào ấn # màn hình hiện “Closed”  đã đóng xong.

3. Đổi mã:

Két đang ở trạng thái mở ( cánh cửa mở đồng thời chốt cửa đang ở trạng thái thụt vào )

-»  nhập mã số mới 6 số -» ấn # -» mã số mới đã được lập.

Mã số cũ đã bị xóa và mã số mới đồng thời được

két sắt khách sạn

Bài viết sẽ hướng dẫn chúng ta cách sử dụng két sắt khách sạn (khóa đỏ)